DOMOV NAROČANJE STORITVE GDPR KONTAKT
Fizioterapija Marjana Wolf

Obvestila

Ordinacijski čas za ZZZS:

Pon: 6:45-13:45
Tor: 6:45-13:30
Sre: 6:45-14:00
Čet: 6:45-14:00
Pet: 6:45-13:30

Čakalne dobe:

Zelo hitro: Hitro: Redno:
150 dni369 dni487 dni

Marjana Wolf – višja fizioterapevtka

Fizioterapija v Ljubljani, Črnučah na koncesijo.

Photo of Me

Poklic fizioterapevta z veseljem opravljam že več kot tri desetletja in me vedno, vedno znova in vsak dan preseneča in daje nove izzive in zagon. Z neprekinjenim izobraževanjem stalno nadgrajujem svoj strokovni razvoj. S svojo pozitivno naravnanostjo, pripravljenostjo pomagati ljudem in dobro voljo pa mnogim ponovno vračam nasmeh na obraz.

NAROČANJE

NAROČANJE poteka osebno od ponedeljka do četrtka med 7.30 in 11.30 uro, ter po navadni pošti. Že naročeni pacienti imajo prednost pred nenaročenimi.

Zakon o pacientovih pravicah in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah od 21.1.2018 navajata:
za stopnjo nujnosti “zelo hitro” se je potrebno naročiti v 7 dneh od datuma izdaje delovnega naloga
za stopnji nujnosti “hitro” in “redno” pa v 21 dneh od datuma izdaje delovnega naloga


Ob prihodu na terapijo pozvonite.
Bodite točni ob naročeni uri.V primeru, da vam veljavnost delovnega naloga poteče, se ne morete uvrstiti na čakalni seznam. Pogoj za določitev termina je predložitev originalnega delovnega naloga in kartice zdravstvenega zavarovanja.
V primeru, da ne morete obiskati fizioterapije na dogovorjeni termin ali se želite prenaročiti, morate to sporočiti najmanj 10 dni pred dogovorjenim terminom, kasneje pa le PISNO z navedbo razloga. Odsotnost sporočite po telefonu ali e-pošti.
Prav tako boste izbrisani iz čakalnega seznama, če na dogovorjen termin ne boste prišli na terapijo. Enako velja, da je fizioterapevtska obravnava zaključena, če neopravičeno izostanete na dogovorjenem terminu znotraj celotne obravnave.
Odgovorna oseba za vodenje čakalne knjige je Marjana Wolf.

V primeru, da bo fizioterapevtska ambulanta zaprta, boste o tem obveščeni preko spletne strani, telefonskega odzivnika in objav v čakalnici. Bodite pozorni na obvestila, ker bi vam lahko v času naše odsotnosti delovni nalog zapadel. Fizioterapija Marjana Wolf NE prevzema odgovornosti za zapadlost vašega delovnega naloga v času naše odsotnosti.

mz-gov
zzzs
eZdravje
STORITVE
Kinezioterapija (terapevtske vaje, asistirane vaje, aktivne vaje, vaje za vzdržljivost, moč, stabilizacijo…)
Manualne tehnike: sklepna mobilizacija,…
Protibolečinska elektro terapija (IF,DD,TENS)
Ultrazvočna terapija
Terapija s pulzirajočim magnetnim poljem
Ekstenzijska terapija – Pearl
Termoterapija
Elektrostimulacija mišic po operacijah, poškodbah, pri oslabljenih mišicah
Laserska terapija*
Manipulacija fascije*
Mulligan tehnika*
Terapija miofascialnih prožilnih-trigger točk*
Terapevtska masaža*
Kineziotaping*
Ročna limfna drenaža*
Bownova terapija*
Obravnava brazgotine z MSTR tehniko*
Elektrostimulacija s COMPEXOM*
Svetovanje*
Izdaja potrdil za zavarovalnice*

Storive se izvajajo na podlagi delovnega naloga za fizioterapijo in samoplačniško. Storitve označene z * se izvajajo samoplačniško.
GDPR

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

 

 

Zavedamo se pomena varstva osebnih podatkov in spoštujemo vašo zasebnost, zato izvajamo vse ukrepe, ki so potrebni za zakonito obdelavo vaših osebnih podatkov. 

 

Namen tega obvestila je, da  vas (paciente, pogodbenike itd.) seznanimo o namenih, pravnih podlagah, varnostnih ukrepih in pravicah glede obdelave vaših osebnih podatkov. 

 

 

  • Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

 

WOLF MARJANA – FIZIOTERAPEVTKA

Ljubljana, Cesta Ceneta Štuparja 2A, 1231 Ljubljana - Črnuče

Telefon: 041365602

Elektronski naslov: marjana.wolf@gmail.com

 


  • Osebni podatki, ki jih obdelujemo:

-          Osnovni podatki (ime, priimek, podatki o stalnem in/ali začasnem prebivališču, EMŠO, številka ZZZS),

-          Kontaktni podatki (telefonska številka, elektronski naslov),

-          Posebne vrste osebnih podatkov, ki so potrebni za zdravstveno obravnavo.

 

Pri tem sledimo načelu sorazmernosti in zbiramo zgolj tiste podatke, ki so potrebni za izpolnitev namenov, za katere obdelujemo osebne podatke.

 

  • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

 

Zakon: Določene podatke, med katere sodi tudi zdravstvena dokumentacija, obdelujemo za izpolnitev zakonskih obveznosti. Tovrstne osebne podatke smo dolžni hraniti tako dolgo in jih obdelovati na način, kot je določeno z zakonom. Predmetne podatke smo v določenih primerih dolžni posredovati drugim institucijam. Podatke obdelujemo predvsem na naslednjih podlagah: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakon o pacientovih pravicah, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakon o zdravstveni dejavnosti.

 

Privolitev posameznika: Osebne podatke na podlagi privolitve obdelujemo zgolj za tiste namene, ki so vnaprej določeni. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov se lahko kadarkoli prekliče, pri čemer to ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica privolitve.

 

Pogodba: Na podlagi pogodbe obdelujemo zgolj tiste osebne podatke, ki so potrebni za realizacijo pogodbe oziroma za izpolnitev obveznosti. Če posameznik osebnih podatkov ne posreduje, pogodbe ne moremo skleniti, posledično pa tudi ne moremo izvesti storitve oziroma izpolniti drugih obveznosti v skladu s pogodbo, saj nimamo podatkov, ki so potrebni za realizacijo pogodbe.

 

  • Namen obdelave osebnih podatkov

 

Vaši podatki se primarno obdelujejo z namenom ustrezne zdravstvene oskrbe. Drugi nameni so bodisi izrecno vnaprej določeni (in vam znani ob privolitvi) ali izhajajo iz narave pogodbe.

 

  • Čas hrambe osebnih podatkov

 

Vse osebne podatke, ki jih obdelujemo, hranimo v skladu z veljavno zakonodajo. Roki hrambe se med seboj razlikujejo glede na vrsto osebnih podatkov oziroma glede na namen in pravno podlago obdelave.

 

Podatki, ki so del zdravstvene dokumentacije, se hranijo 15 let od nastanka.

 

Določeni osebni podatki se lahko vodijo tudi v posebnih zbirkah (kot npr. v čakalnih seznamih).

 

Podatki, ki se obdelujejo za izvedbo pogodbe, se hranijo toliko časa, kot je potrebno za izpolnitev pogodbe (vključno z jamčevalnimi roki in zastaralnimi roki, v katerih je možno uveljavljati zahtevke na podlagi sklenjene pogodbe). Načeloma se tovrstni podatki hranijo še 5 let od izpolnitve pogodbe.

 

Osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi vaše privolitve, se hranijo do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani oziroma do morebitnega preklica privolitve.

 

Vse osebne podatke, za katere je rok hrambe potekel, izbrišemo oziroma uničimo, tako da jih ni več mogoče uporabiti.

 

  • Kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:

 

Kadar vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam (uporabnikom, pogodbenim obdelovalcem), smejo te osebe vaše osebne podatke obdelovati zgolj v obsegu in na način, ki je potreben za dosego namena, zaradi katerega so jim bili vaši osebni podatki posredovani. Dostop tretjim osebam do vaših osebnih podatkov je omejen v skladu z načelom sorazmernosti, tako da lahko tretje osebe dostopajo le do tistih podatkov, ki so potrebni za izvedbo dejavnosti, ki jo opravljajo. Vsi ti subjekti so pri tem dolžni spoštovati veljavno zakonodajo in izkazati ustrezno pravno podlago za pridobitev podatkov.

 

Vaše osebne podatke lahko posredujemo:

-   Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kateremu se posredujejo nekateri zakonsko določeni podatki za potrebe financiranja zdravstvenih storitev,

-          zavarovalnicam, ki izvajajo prostovoljna zdravstvena zavarovanja,

-    Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, kateremu se posredujejo nekateri zakonsko določeni podatki za potrebe vodenja nekaterih nacionalnih zbirk podatkov in delovanja sistema eZdravja, med drugim tudi za potrebe naročanja na zdravstvene storitve pri drugih izvajalcih,

-          pogodbenim obdelovalcem (ki izvajajo računovodske storitve, vzdrževanje informacijskega sistema, itd., kadar je to neizogibno potrebno),

-          državnim organom oz. institucijam, kadar je za to podana zakonska podlaga (npr. davčni organi, sodišče, ipd.).

 

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države.

 

                Avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, se ne izvaja.

 

  • Informacije o obstoju pravic posameznika:

 

Posameznik ima vse pravice, do katerih je upravičen na podlagi zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov: 

Pravica dostopa do osebnih podatkov

Pravica do popravka

Pravica do izbrisa

Pravica do omejitve obdelave

Pravica do ugovora obdelavi

Pravica do prenosljivosti podatkov

 

Pri čemer pa se te pravice posameznika izvajajo v skladu s 23. členom GDPR in se ne morejo interpretirati v nasprotju z določili druge zakonodaje.


  • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:  
Vsak posameznik lahko v primeru, če misli, da so kršene njegove pravice iz naslova varstva osebnih podatkov, poda pritožbo pri nadzornem organu – Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Pri opravljanju svoje dejavnosti izvajamo vse potrebne aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

 

Za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov, nas lahko kontaktirate.


                                                                                                         ZASTOPNIKI PACIENTOVIH PRAVIC

Marjan Sušelj
01 542 32 85
marjan.suselj@nijz.si

Duša Hlade Zore
01 542 32 85
dusa.hlade-zore@nijz.si

Robert Cer                                                                                                                                                                                                                                                                                                          01 542 32 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                      robert.cer@nijz.si                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KONTAKT

Ljubljana - Črnuče
Cesta Ceneta Štuparja 2a
Telefon: 01 561 35 34