Naročanje

NAROČANJE poteka osebno od ponedeljka do četrtka med 7.30 in 11.30 uro, ter po navadni pošti. Že naročeni pacienti imajo prednost pred nenaročenimi.
Zakon o pacientovih pravicah in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah od 21.1.2018 navajata:
  • za stopnjo nujnosti “zelo hitro” se je potrebno naročitiI v 7 dneh od datuma izdaje delovnega naloga
  • za stopnji nujnosti “hitro” in “redno” pa v 21 dneh od datuma izdaje delovnega naloga
V primeru, da vam veljavnost delovnega naloga poteče, se ne morete uvrstiti na čakalni seznam. Pogoj za določitev termina je predložitev originalnega delovnega naloga in kartice.
V primeru, da ne morete obiskati fizioterapije na dogovorjeni termin ali se želite prenaročiti, morate to sporočiti najmanj 10 dni pred dogovorjenim terminom, kasneje pa le PISNO z navedbo razloga. Odsotnost sporočite po telefonu ali e-pošti.
Prav tako boste izbrisani iz čakalnega seznama, če na dogovorjen termin ne boste prišli na terapijo. Enako velja, da je fizioterapevtska obravnava zaključena, če neopravičeno izostanete na dogovorjenem terminu znotraj celotne obravnave.
Odgovorna oseba za vodenje čakalne knjige je Marjana Wolf.
V primeru, da bo fizioterapevtska ambulanta zaprta, boste o tem obveščeni preko spletne strani, telefonskega odzivnika in objav v čakalnici. Bodite pozorni na obvestila, ker bi vam lahko v času naše odsotnosti delovni nalog zapadel. Fizioterapija Marjana Wolf NE prevzema odgovornosti za zapadlost vašega delovnega naloga v času naše odsotnosti.